Home » Film exercities op Fort de Roovere

Film exercities op Fort de Roovere

Op 14 september 2014 zijn er met Cavalerie1588 en de Borgerij Berghen opden Zoom exercities op Fort de Roovere gehouden.