Home » Evenementen

Evenementen

Sinds de oprichting in 2012 heeft cavalerie1588 aan verschillende evenementen meegedaan zoals:

Exodus aan de Schelde

29 aug t/m 13 sept 2014. Een verhaal over het kleine leed in de Groote Oorlog

Op 28 juni 1914 wordt Aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk in Sarajevo vermoord. Deze gebeurtenis markeert het begin van de Eerste Wereldoorlog. In België spreekt men nog steeds van De Groote Oorlog.
Het verhaal gaat over Lena Bayens, een weduwe met vier kinderen uit een Antwerpse volksbuurt. We zien hoe Lena zich met veel verdriet door de eerste oorlogsdagen worstelt als paniek en angst de bevolking in de greep houdt. Gelukkig zijn er altijd optimisten die met hun humor het leven nog enigszins draaglijk maken.

Als dreigt dat Antwerpen gebombardeerd zal worden, maakt de bevolking zich op om de stad te verlaten. In de chaotische paniek in de stad loopt het jongste kind van Lena verloren. Een vrouw ontfermt zich over het kind en neemt het mee naar het veilige Holland. De Exodus aan de Schelde is begonnen. Bergen op Zoom is de veilige haven geworden voor ruim vijftigduizend vluchtelingen. Lena is ook in Bergen op Zoom en heeft onderdak gevonden bij een bekende van haar, de vrachtrijder Rinus Hagenaars. Dagelijks is Lena op zoek naar haar dochtertje in het vluchtelingenkamp.

Als bekend wordt dat het meisje weer mee teruggenomen is naar België, gaat Rinus naar Antwerpen om het kind te halen. Een gevaarlijke onderneming want aan de grens is inmiddels de “draad des doods” opgericht.

Daar aan de grens volgt dan de spannende ontknoping van het verhaal over het kleine leed in de Groote Oorlog.

Strijd op’t Souteveen

9 juni 2014. Na de wat onduidelijk strijd gisteren, waarbij de Spanjaarden de overwinning opeisten, was de op handen zijnde overwinning van het Staatse Leger (Oranje) bij nog meer stedelingen ter ore gekomen. In grote getale kwamen zij naar het strijdveld in de Souteveen. De boeren waren nog op het land aan het werk; de vrouwen kochten nog snel wat groenten op de markt. Zij werden toch nog verrast toen de eerste Spanjaarden begonnen te schieten. De verzwakte legers probeerden met alle macht de uitslag van de strijd naar zich toe te trekken. In het begin ging die strijd toch redelijk op; de winnaar was nog niet duidelijk.

Slag om Fort De Roovere

15 september 2013. Borgerij Berghen op den Zoom en Cavalarie 1588 speelde gevechtsexercities na bij Fort de Roovere in Halsteren.

Wethouder A van der Wegen was onder de indruk van de activiteiten op Fort de Roovere, waar Borgerij Berghen op den Zoom en manege De Paardenhoeve (Cavalerie1588) het oude kampleven en gevechtsexercities tot leven brachten.

„Een prachtig voorbeeld van hoe je cultuur kunt combineren met een monument.”

Bergen op Zoom 1588

9 september 2012. De spreker vertelt in een brief aan zijn dochter dat zijn laatste dagen aangekomen zijn. Hij neemt haar terug naar een moment dat hem erg aangegrepen heeft: de aanval van de Spanjaarden, onder leiding van de Hertog van Parma, op het Bergse bastion. Een groot gedeelte van de ‘Kiek’ is opgetuigd met vuurkorven, allerlei attributen, en natuurlijk de verschansingen zoals ze in die tijd gebruikt werden. Dan begint daadwerkelijk de strijd. Er ontvouwt zich een gevecht als de Spanjaarden oprukken en de Oranjegezinden halsstarrig trachtten te verdedigen. Even lijkt de overmacht in meerderheid de doorslag te geven. Maar dan weet de Bergse cavalerie het tij te keren, en worden de Spanjaarden verslagen. Het is prachtig om te zien hoe de ruiters van Manege De Paardenhoeve de Spanjaarden in volle galop te lijf gaan. Trouwens hoe al deze groepen op deze wijze weten samen te werken is uniek te noemen. Ze komen uit allerlei delen van Nederland, maar ook uit Duitsland, Frankrijk, en zelfs zijn er deelnemers uit Spanje. Alles bijeen een spektakel dat beslist de aandacht verdient.