Home » Slag bij Noordhorn dunnetjes overgedaan

Slag bij Noordhorn dunnetjes overgedaan

NOORDHORN – De Slag om Noordhorn werd afgelopen weekend onder veel bekijks  dunnetjes overgedaan. Een bijzonderheid, zoals de veldslag destijds al bijzonder was. In de 80-jarige oorlog zijn er namelijk niet veel ‘open’ veldslagen geleverd in het Noorden: de bekendste is de Slag bij Heiligerlee.

20150830-JB-Slag-om-Noordhorn-039-522x391Op 30 september 1581 werd het Staatse leger bij Noordhorn verslagen door de Spanjaarden. Hun troepen trokken zich terug op de schans bij de Bomsterzijl (nu Niezijl). Daardoor werd de doortocht van de Spaanse troepen naar het ‘vrije’ Friesland voorkómen. Pas 13 jaar later lukte het de staatsen om de Stad Groningen te veroveren: de Reductie van Groningen, waardoor het hele gewest Stad en Lande zich nu bij de zes andere gewesten aansloot tot de uiteindelijke Republiek de 7 Verenigde Nederlanden.

Enkele honderden re-enactors lieten de strijd herleven en wel op het terrein tussen het dorp en de Friesestraatweg. De deelnemers kwamen uit Duitsland, Tsjechië, Engeland en Nederland. Heel bijzonder zijn de MacKays, die als Schots regiment in kilts optreden, de Cavalerie 1588 uit Bergen op Zoom en de hier bekendere naspeelgroepen uit Bourtange. Het was een woest strijdtoneel met piekeniers en musketiers, kanonnen en zwaarden en ruiters te paard. En daaromheen de meer ‘burgerlijke’ taferelen…

Commissaris van de Koning Max van de Berg heeft zaterdag voorafgaand de tentoonstelling in molen Fortuna geopend en een herdenkingsplaquette onthuld. Nadien werd de sfeer van destijds opgeroepen met figuranten in historische kostuums en een historische Markt in de Langestraat. Een hagenpreek (geheime kerkdienst in de openlucht) en demonstraties van re-enactors completeerden het geheel met ook een kampement in de stijl van destijds…