Welkom op de site van Cavalerie1588

Het eerste beleg van Bergen op Zoom was een belegering van Bergen op Zoom die begon op 23 september 1588. Het beleg ging tussen de Verenigde Provincies onder leiding van Prins Maurits en de Spaanse legers onder leiding van Alexander Farnese, hertog van Parma. De strijd vond plaats tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Er is bekend dat er minstens twee stadsuitvallen waren geweest, het waren de gebroeders Paulus en Marcelis Bax, twee kooplieden die al enige jaren zitting hadden in de stadsraad die de bevelhebbers konden overtuigen voor een uitval. Ze waren van mening dat hoe dichter Farnese bij de stad kon komen hoe hopelozer de situatie dreigde te worden. De uitval werd geleid door de broers Bax met een honderdtal ruiters die met een mengeling van moed en vertrouwen de Spaanse troepen het open veld in wilden lokken. De stadscavalerie wist succesvol enkele stellingen en manschappen uit te schakelen, waarna ze hun heenkomen weer zochten in de stad. De stad kreeg versterking van een Engels huurlingenleger geleid door generaal Wiloughbey, die gestuurd zou zijn door de graaf van Leicester. Enkele weken later volgde een tweede uitval, deze was heel kort en was opnieuw onder leiding van Bax.